Maria Troost

Maria Troost

Zelfstandig counselor en therapeute

Introductie

Mijn naam is Maria Troost. Ik woon in Alphen aan den Rijn en daar heb ik ook een eigen praktijk voor counseling en therapie. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van opvoeders en hun kinderen.

Vrije tijd

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur om te wandelen en te fietsen. Ook geniet ik ervan om op of aan het water te zijn. Mijn passie is dansen en dan vooral salsadansen. Dat zorgt voor de balans in mijn leven. Daarnaast ben ik oma en pas ik 1 dag in de week op mijn kleinkinderen.

Als vrijwilliger begeleid ik jongeren binnen een mentorproject om hun weg te vinden in scholing, stage of werkomgeving. Ook doe ik vrijwillgerswerk voor het NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

Ervaring in het onderwijs

De basis voor mijn huidige werk ligt in het onderwijs. Meer dan 20 jaar ben ik werkzaam geweest als groepsleerkacht, remedial teacher en intern begeleider. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor het werken met kinderen die meer nodig hadden dan binnen het reguliere onderwijs gegeven kon worden om verder te komen in hun ontwikkeling. Dit daagde mij uit om te onderzoeken wat deze kinderen specifiek nodig hadden om verder te groeien.

Regelmatig voerde ik gesprekken met ouders over hun kinderen. Ook problemen van de ouders en met name de invloed hiervan op de kinderen kwamen dan ter sprake.

Problematiek

De vragen waarmee mensen komen zijn heel verschillend. Het kan gaan om kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Of kinderen die het moeilijk vinden om emoties te uiten zoals boosheid en verdriet. Ook begeleid ik kinderen die gepest worden of die pijnklachten hebben waarvoor geen medische verklaring is.

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met specifieke problematiek zoals ADHD, dyslexie, autisme, rouwverwerking, traumaverwerking en echtscheiding.

Meer begrip

Mijn doel is om ouders en verzorgers in gesprekken meer inzicht te geven in het gedrag van hun kind. Hierdoor ontstaat er over en weer meer begrip (ook voor zichzelf) en kunnen ze hun kind op een andere manier begeleiden. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en geeft het kind de ruimte om zich in vrijheid te ontplooien.

In de komende maanden ga ik schrijven over herkenbare onderwerpen op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Maria Troost | www.mariatroost.nl | info@mariatroost.nl

ANS & Co | info@ansenco.nl | 06 284 282 67 | www.facebook.com/ansenco